Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κου Κόντζογλου Χρήστου, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-10-2022 15:25 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Εξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 21/10/2022 13:00
  Λήξη: 21/10/2022 14:00

  Τίτλος: Εντοπισμός και Παρακολούθηση Επιπλεόντων Υπολειμμάτων Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων από Ατυχήματα στη Θάλασσα με Δορυφορικές Εικόνες

  Εξεταστική επιτροπή :
  Μερτίκας Στυλιανός, καθηγητής Μηχ.Ο.Π. (επιβλέπων)
  Παρτσινέβελος Παναγιώτης, καθηγητής Μηχ.Ο.Π.  
  Γιώτης Ανδρέας, επίκουρος καθηγητής Μηχ.Ο.Π.

  Περίληψη:

  Η παρούσα διπλωματική εργασία  έχει αντικείμενο την μελέτη παραθαλάσσιων περιοχών με δορυφορικές εικόνες με σκοπό τον εντοπισμό επιπλεόντων πλαστικών απορριμμάτων. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε εκμεταλλεύεται την φασματική ταυτότητα των πλαστικών υλικών και την υψηλή ανάλυση που επιτυγχάνουν τα σύγχρονα δορυφορικά συστήματα Τηλεπισκόπησης.

  Αρχικά, αναλύονται οι βασικές αρχές της Τηλεπισκόπησης και οι δορυφορικές εικόνες. Στην συνέχεια, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των δορυφορικών συστημάτων που θεωρήθηκαν πιθανές πηγές εικόνων για τους σκοπούς της εργασίας, και τα κριτήρια προτίμησης της τελικής επιλογής ανάμεσά τους. Ακολουθεί ιστορική αναδρομή στις μεθόδους αναζήτησης επιθαλάσσιων πλαστικών ρύπων και δορυφορικών συστημάτων.

  Προχωρώντας στην επεξήγηση της μεθόδου, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την επεξεργασία και αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων. Έπειτα,  παρουσιάζεται η διαδικασίας επιλογής των περιοχών μελέτης και των εικόνων που αντιστοιχούν σε κάθε περιοχή. Επιπλέον περιγράφονται τα στάδια επεξεργασίας της κάθε εικόνας και τα τελικά αποτελέσματα της μεθόδου. Τέλος, αναλύονται τα προαναφερθέντα αποτελέσματα και προτείνονται πιθανές βελτιώσεις στην εφαρμογή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου. • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012