Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής της κας Δημητρίου Αικατερίνης, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-10-2022 11:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Εξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 21/10/2022 14:00
  Λήξη: 21/10/2022 15:00

  Title: The role of geosciences in geothermal resources and CCS

  Εξεταστική επιτροπή:
  Πασαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής Μηχ.Ο.Π.
  Μαυροματήδης Άγγελος
  Μαρινάκης Δημήτριος, ΕΔΙΠ Μηχ.Ο.Π.

  Abstract:
  Geothermal resources and Carbon Capture Sequestration (CCS) are upcoming and innovative technologies, while also being environmentally friendly. Geothermal resources rely on geothermal energy, which is Earth's natural internal heat. Geothermal energy is clean, renewable, sustainable, and available 24/7.This heat is used for many purposes, such as power generation and district heating/cooling, instead of fossil fuels. As a result, carbon footprint is lower, and the emission of greenhouse gases is preserved at low levels. CCS, on the other hand, prevents CO2 from releasing into the atmosphere and mitigate global warming, which is responsible for climate change.

  The role of geosciences, in Geothermal Resources and Carbon Capture Sequestration, is significant, with Geology having the main role. In Geothermal resources, geology is responsible for their existence and can provide crucial information during many stages, like exploration, economic appraisal, and production. While, in CCS, geological setting is very important for sustainable storage of CO2, into the geological formations, to prevent global warming.

  As it seems Geothermal Resources and CCS are becoming more favorable and profitable, over time, especially with the development of new technologies and solutions. Greece appears to have huge potential in many locations for both projects. • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012