Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

  • 1
  • Συντάχθηκε 24-10-2022 17:19 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Επισυναπτεται το πρακτικό της εκλογής της ψηφοφορίας 24-10-2022  για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, και τα επίσημα αποτελέσματα του ZEUS


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012