Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΧΗΜΗΠΕΡ Μάθημα Φαινόμενα Μεταφοράς Ι (4ο εξάμηνο) και Μάθημα Μεταφορά Θερμότητα και Μάζας (5ο εξάμηνο)

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-03-2023 10:54 από Papadopoulou Afroditi Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: afpapadopoulou<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ. Άλλες ιδιότητες: ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ

  Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ, το Μάθημα Μεταφορά Θερμότητα και Μάζας (5ο εξάμηνο) μετονομάζεται και διδάσκεται / εξετάζεται ως Φαινόμενα Μεταφοράς Ι (4ο εξάμηνο).

  Παρακαλούνται όσοι δεν το έχουν δηλώσει ως Φαινόμενα Μεταφοράς Ι το τρέχον εξάμηνο (εαρινό Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23) να το δηλώσουν άμεσα, ακόμη κι αν το είχαν δηλώσει το χειμερινό εξάμηνο ως Μεταφορά Θερμότητα και Μάζας.

  Η διδάσκουσα 

  Αφροδίτη Παπαδοπούλου


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012