Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τελικά αποτελέσματα των αιτήσεων στέγασης προπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 • 1
 • Συντάχθηκε 11-10-2022 17:26 από Athenaki Dimitra Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: athenaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 11-10-2022 17:26

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ

  Ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα των αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 όπως αυτά επικυρώθηκαν κατά την 604η /10.10.2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου. Τα αποτελέσματα στα επισυναπτόμενα αρχεία, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι ομαδοποιημένα ανά Σχολή στην οποία φοιτά ο φοιτητής και με αύξουσα σειρά αριθμού πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης που έχει υποβληθεί στη σελίδα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

  Αποχώρηση μη δικαιούχων στέγασης

  Φοιτητές που δεν είναι δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και διαμένουν στην φοιτητική εστία παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την παράδοση των δωματίων τους το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 2022.

  Δήλωση μη αποδοχής φιλοξενίας

  Φοιτητές που είναι δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και δεν επιθυμούν να φιλοξενηθούν στην φοιτητική εστία, παρακαλούνται να αποστείλουν έως την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, από το ιδρυματικό τους email, στο email του τμήματος της φοιτητικής μέριμνας merimna@isc.tuc.gr , δήλωση ότι δεν επιθυμούν τη φιλοξενία τους στην Φοιτητική Εστία του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η επιλογή αυτή θα είναι μη αναστρέψιμη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

  Δήλωση αλλαγής θέσης/δωματίου

  Φοιτητές που είναι δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, διαμένουν ήδη στην φοιτητική εστία και επιθυμούν αλλαγή θέσης/δωματίου, παρακαλούνται να το δηλώσουν έως και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, αποστέλλοντας από το ιδρυματικό τους email, email στην φοιτητική μέριμνα, αναφέροντας το δωμάτιο που διαμένουν ώστε η θέση/δωμάτιο να συμμετέχει στην κλήρωση διάθεσης θέσεων/δωματίων που θα ακολουθήσει σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

  Αμοιβαία ανταλλαγή θέσης/δωματίου

  Φοιτητές που είναι δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, διαμένουν ήδη στην φοιτητική εστία και επιθυμούν αμοιβαία αλλαγή θέσης/δωματίου, παρακαλούνται να το δηλώσουν έως και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, αποστέλλοντας από το ιδρυματικό τους email, email στην φοιτητική μέριμνα προκειμένου να υλοποιηθούν οι αλλαγές πριν την κλήρωση των θέσεων.

  Δήλωση διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο

  Φοιτητές που είναι δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και επιθυμούν να συγκατοικήσουν μαζί σε δίκλινο δωμάτιο παρακαλούνται να το δηλώσουν έως και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, αποστέλλοντας από το ιδρυματικό τους email, email στην φοιτητική μέριμνα προκειμένου να υλοποιηθούν οι αλλαγές πριν την κλήρωση των θέσεων.

  Κατάθεση εγγύησης για νέους δικαιούχους

  Φοιτητές που είναι δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και δεν διαμένουν ήδη στην φοιτητική εστία προκειμένου να παραλάβουν, μετά την κλήρωση, τη θέση/το δωμάτιο θα πρέπει απαραίτητα να έχουν καταθέσει το ποσό των 90,00€ στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Πολυτεχνείο Κρήτης στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN GR3401727580005758073392355, με αιτιολογία «Διαμονή στην Εστία» ακολουθούμενη από τον αριθμό μητρώου φοιτητή (αναγράφεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα), π.χ. «Διαμονή στην Εστία 2022030058». Το αποδεικτικό της κατάθεσης πρέπει να αποσταλεί σε μορφή PDF στο email του τμήματος της φοιτητικής μέριμνας. Φοιτητές που διαμένουν ήδη στην Φοιτητική Εστία, δεν καταθέτουν εκ νέου το ποσό της εγγύησης.

  Ευχαριστούμε για τη συνεργασία ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή η διαδικασία διάθεσης των θέσεων/δωματίων.

  Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012