Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων στέγασης φοιτητών Α΄, Β’ και Γ΄ κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-03-2023 09:09 από Athenaki Dimitra Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: athenaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ

  Κατόπιν των προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων στέγασης (23/2/2023 και 2/3/2023) για τις διαθέσιμες θέσεις που υπάρχουν στη φοιτητική εστία, σύμφωνα με την 614/22.02.2023 απόφαση της Συγκλήτου, ανακοινώνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων στέγασης των φοιτητών και των τριών κύκλων σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό Στέγασης 2022, δίνεται περιθώριο δύο (2) ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για κατάθεση αιτήσεων θεραπείας – ενστάσεων. Επομένως, οι φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση θεραπείας- ένσταση, θα πρέπει έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, να αποστείλουν αιτιολογημένο αίτημα στο email της Φοιτητικής Μέριμνας (merimna@tuc.gr), αναφέροντας το Ονοματεπώνυμο, τον  Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου Ηλεκτρονικής Αίτησης, (βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης που στάλθηκε αυτοματοποιημένα με την επιτυχή υποβολή της αίτησης στο ιδρυματικό email του αιτούντα φοιτητή). Η αίτηση θεραπείας- ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται με αποστολή δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν το αίτημά τους.

  Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012