Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13764/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82105 - θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 23-09-2022 15:28 23-09-2022 15:28
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16415/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82104. 23-09-2022 13:08 23-09-2022 13:08
Σχολή ΜΗΧΟΠ: Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 17486/2022) Κ.Ε. 82635 22-09-2022 15:10 22-09-2022 15:10
Σχολή HMMY: Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 17486/2022) Κ.Ε. 82635 22-09-2022 15:07 22-09-2022 15:07
Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ: Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 17486/2022) Κ.Ε. 82635 22-09-2022 15:04 22-09-2022 15:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με διπλωματούχο/πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 81580 22-09-2022 08:27 22-09-2022 08:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πτυχιούχο/διπλωματούχο ΠΕ Διοικητικού Κ.Ε ΕΛΚΕ 82083. 21-09-2022 12:35 21-09-2022 12:35
Σχολή ΜΠΔ: Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 17486/2022) Κ.Ε. 82635 20-09-2022 15:14 20-09-2022 15:14
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13599/24-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82502 20-09-2022 14:57 20-09-2022 14:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή διδακτικού έργου του μαθήματος "Climate Change Impact Assessment IN PRACTICE" ΚΕ ΕΛΚΕ 82658. 20-09-2022 08:35 20-09-2022 08:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διδάκτορα για τη διδασκαλία του μαθήματος “Practical Data Science and Applications” Κ.Ε ΕΛΚΕ 82657. 19-09-2022 12:41 19-09-2022 12:41
Σχολή ΗΜΜΥ - Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 15-09-2022 14:18 15-09-2022 14:18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82324. 15-09-2022 11:14 15-09-2022 11:14
Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13703/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82601 14-09-2022 14:40 14-09-2022 14:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έξι (6) μήνες με διπλωματούχο/πτυχιούχο Βιολόγο ή Γεωπόνο ή Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420. 14-09-2022 08:41 14-09-2022 08:41
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012