Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2636/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82294. 16-03-2022 08:42 16-03-2022 08:42
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2532/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82549. 15-03-2022 13:38 15-03-2022 13:38
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2501/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82418. 15-03-2022 12:46 15-03-2022 12:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για εννέα (9) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485. 15-03-2022 10:56 15-03-2022 10:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82573. 04-03-2022 12:22 04-03-2022 12:22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι μήνες με Πτυχιούχο Ψηφιακών Συτημάτων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516. 02-03-2022 13:13 02-03-2022 13:13
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση εργασίας με πτυχιούχο Βιολόγο, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης Κ.Ε. 82263 28-02-2022 12:32 28-02-2022 12:32
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με Βιολόγο/Γεωπόγο/Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε. 82420 28-02-2022 10:46 28-02-2022 10:46
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24040/16-12-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82398. 25-02-2022 15:11 25-02-2022 15:11
Έγκριση β΄πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΕΚ 20628/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος (μετά αποδοχή ένστασης υποψηφίου) Κ.Ε. 81986 25-02-2022 13:53 25-02-2022 13:53
Απόσπασμα έγκρισης αποδοχής της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4458/22-02-2022 επιστολής μη αποδοχής σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24823/23-12-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516. 24-02-2022 11:00 24-02-2022 11:00
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2081/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82282. 24-02-2022 08:56 24-02-2022 08:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα έως και 31.12.2022 Κ.Ε ΕΛΚΕ 82356. 18-02-2022 13:30 18-02-2022 13:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για δώδεκα μήνες με ερευνητή με εξειδίκευση σε βαθιά ενισχυτική μάθηση και σε προγραμματισμό ελέγχου οχημάτων ΚΕ ΕΛΚΕ 82057. 17-02-2022 15:09 17-02-2022 15:09
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24016/15-12-2021 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485. 16-02-2022 13:42 16-02-2022 13:42
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012