Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, ειδικότερα μελανιών εκτυπωτή ΚΕ ΕΛΚΕ 82068. 14-03-2022 11:09 14-03-2022 11:09
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop) Κ.Ε.82556 10-03-2022 14:39 10-03-2022 14:39
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός ηλεκτροδίου PH υάλινου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999. 10-03-2022 09:19 10-03-2022 09:19
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή κλιματιστικών μονάδων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 09-03-2022 13:47 09-03-2022 13:47
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε.82011 08-03-2022 09:27 08-03-2022 09:27
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της διενέργειας τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 04-03-2022 15:10 04-03-2022 15:10
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Κ.Ε.82491 04-03-2022 14:52 04-03-2022 14:52
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων αυτών Κ.Ε. 82475 03-03-2022 14:02 03-03-2022 14:02
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας ανλίας νερού 12V Κ.Ε ΕΛΚΕ 82478. 03-03-2022 13:51 03-03-2022 13:51
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού, ειδικότερα μίας οθόνης 32 ιντσών 4 Κ, ΚΕ ΕΛΚΕ 82476. 03-03-2022 09:12 03-03-2022 09:12
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού και αναλωσίμων σε τμήματα για την υλοποίηση των πρωτοτύπων της δράσης "Φυτώριο Ιδεών" Κ.Ε ΕΛΚΕ 82532. 02-03-2022 09:12 02-03-2022 09:12
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου (φαρμακείο πρώτων βοηθειών και υγρό πλύσης ματιών) Κ.Ε.82011 17-02-2022 13:30 25-02-2022 14:28
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με τίτλο "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης" 23-02-2022 16:43 23-02-2022 16:43
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Κ.Ε. 82549 23-02-2022 14:05 23-02-2022 14:05
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών επισκευής και βαθμονόμησης οργάνου Κ.Ε.82231 23-02-2022 13:42 23-02-2022 13:42
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012