Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών επισκευής μηχανήματος TOC-5000 Κ.Ε. 82478 17-03-2022 13:31 17-03-2022 13:31
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3843/11-02-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82489. 17-03-2022 11:30 17-03-2022 11:30
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικού υπολογιστή σε δύο (2) τμήματα Κ.Ε.82478 16-03-2022 16:02 16-03-2022 16:02
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών επισκευής και στεγάνωσης ξύλινου κιβωτίου Κ.Ε.82478 15-03-2022 15:17 15-03-2022 15:17
Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3015/07-02-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82489. 15-03-2022 15:12 15-03-2022 15:12
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικού υπολογιστή Κ.Ε.82011 15-03-2022 13:00 15-03-2022 13:00
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου σε δύο (2) τμήματα Κ.Ε.82478 14-03-2022 15:03 14-03-2022 15:03
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, ειδικότερα μελανιών εκτυπωτή ΚΕ ΕΛΚΕ 82068. 14-03-2022 11:09 14-03-2022 11:09
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop) Κ.Ε.82556 10-03-2022 14:39 10-03-2022 14:39
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός ηλεκτροδίου PH υάλινου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999. 10-03-2022 09:19 10-03-2022 09:19
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή κλιματιστικών μονάδων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 09-03-2022 13:47 09-03-2022 13:47
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε.82011 08-03-2022 09:27 08-03-2022 09:27
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της διενέργειας τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 04-03-2022 15:10 04-03-2022 15:10
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Κ.Ε.82491 04-03-2022 14:52 04-03-2022 14:52
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων αυτών Κ.Ε. 82475 03-03-2022 14:02 03-03-2022 14:02
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012