Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας ανλίας νερού 12V Κ.Ε ΕΛΚΕ 82478. 03-03-2022 13:51 03-03-2022 13:51
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού, ειδικότερα μίας οθόνης 32 ιντσών 4 Κ, ΚΕ ΕΛΚΕ 82476. 03-03-2022 09:12 03-03-2022 09:12
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού και αναλωσίμων σε τμήματα για την υλοποίηση των πρωτοτύπων της δράσης "Φυτώριο Ιδεών" Κ.Ε ΕΛΚΕ 82532. 02-03-2022 09:12 02-03-2022 09:12
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου (φαρμακείο πρώτων βοηθειών και υγρό πλύσης ματιών) Κ.Ε.82011 17-02-2022 13:30 25-02-2022 14:28
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με τίτλο "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης" 23-02-2022 16:43 23-02-2022 16:43
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Κ.Ε. 82549 23-02-2022 14:05 23-02-2022 14:05
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών επισκευής και βαθμονόμησης οργάνου Κ.Ε.82231 23-02-2022 13:42 23-02-2022 13:42
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε.82235 22-02-2022 14:57 22-02-2022 14:57
Ματαίωση της με αρ.πρωτ. 4355/2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε.82235 22-02-2022 14:22 22-02-2022 14:22
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των τριάντα τριών (33) ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης 21-02-2022 14:59 21-02-2022 14:59
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια στοίβας κυψελών υδρογόνου Κ.Ε. 81455 21-02-2022 09:22 21-02-2022 09:22
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε.82235 18-02-2022 13:31 18-02-2022 13:31
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε.82478 18-02-2022 12:07 18-02-2022 12:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου πλήρους απασχόλησης για διάστημα έως και 31/12/2022 Κ.Ε ΕΛΚΕ 82264. 14-02-2022 10:50 14-02-2022 10:50
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός κιτ απομόνωσης DNA - Qiagen Dneasy PowerWater Κ.Ε ΕΛΚΕ 81958. 10-02-2022 13:10 10-02-2022 13:10
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012