Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
ΕΛΚΕ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση/διεξαγωγή σε κατάλληλο προσωπικό/εργολάβο, εργασιών για προμήθεια χώματος 25-10-2010 10:11 25-10-2010 10:11
ΕΛΚΕ:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού για την κατασκευή υποδομών (οικίσκος, κυλινδρικό βάθρο ) για την ίδρυση σταθμού ΕGNOS 25-10-2010 10:02 25-10-2010 10:02
[12-10-2010] ΕΛΚΕ: Διακήρυξη Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια του έργου «EOX-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑ 12-10-2010 13:04 12-10-2010 13:04
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την συντήρηση λογισμικού προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάρκειας ενός έτους, στις 1-11-2010 08-10-2010 11:46 08-10-2010 11:46
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια ενός (1) κλιβάνου υγρής αποστείρωσης και ενός (1) ομογενοποιητή, στις 25-10-2010 08-10-2010 09:47 08-10-2010 09:47
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την εκκένωση λιποσυλέκτη του Φ.Ε. και καθαρισμό φρεατίων και αντλιοστασίων, για ένα έτος, στις 13-10-2010 01-10-2010 11:45 01-10-2010 11:45
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια ενός Storage Area Network, λογισμικών, ενός Link Load Balancer, στις 9-11-2010 01-10-2010 10:05 01-10-2010 10:05
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών (πάγκο εργασίας, δάπεδο και ξύλινη αποθήκη) στις 15-10-2010 29-09-2010 11:44 29-09-2010 11:44
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια ειδών κυλικείου (τραπέζια, καρέκλες, ομπρέλες, πλυντήριο) στις 19-10-2010 29-09-2010 11:33 29-09-2010 11:33
Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια συστήματος μέτρησης ταχύτητας διάδοσης διαμηκών και εγκαρσίων κυμάτων, στις 14-10-2010 28-09-2010 11:58 28-09-2010 11:58
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους, στις 2-11-2010 27-09-2010 13:50 27-09-2010 13:50
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια μιας λυχνίας ακτινών Χ με πλακίδιο τοποθέτησης, στις 12-10-2010 27-09-2010 12:25 27-09-2010 12:25
ΕΛΚΕ- Διακήρυξη υπ'αριθμ. 6104/23-09-2010 για την προμήθεια μίας συσκευής μέτρησης ολικού και οργανικού αζώτου και άνθρακα σε στερεά και υγρά δείγ 24-09-2010 12:42 24-09-2010 12:42
ΕΛΚΕ-Διακήρυξη υπ'αριθμ. 6100/23-09-2010 για την προμήθεια αναλυτών συσκευής φωτοσύνθεσης 24-09-2010 12:38 24-09-2010 12:38
ΕΛΚΕ- Διακήρυξη υπ' αριθμ. 6096/23-09-2010 που αφορά στη προμήθεια και μεταφορά χώματος 24-09-2010 12:36 24-09-2010 12:36
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012