Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την αγορά 10Η/Υ, στις 24-11-2011 και ώρα 10.00-το επισυναπτόμενο αρχείο έχει ανανεωθεί 08-11-2011 10:08 08-11-2011 10:08
ορθή επανάληψη ως προς τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) ανακλασίμετρου (OTDR), προϋ/σμο 03-11-2011 15:34 03-11-2011 15:34
προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού την 23.11.2011 για την προμήθεια ενός (1) ανακλασίμετρου (OTDR) συν. προϋ/σμού 11.000 € (συμ/νου ΦΠΑ) 03-11-2011 12:55 03-11-2011 12:55
επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ενοίκιαση εξοπλισμού γεωφυσικής διασκόπισης συν. προϋ/σμού 27.060, στις 18-11-2011 03-11-2011 11:04 03-11-2011 11:04
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων, στις 22-11-2011 18-10-2011 12:16 18-10-2011 12:16
προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την μίσθωση εξοπλισμού γεωφυσικής δια 29-09-2011 11:52 29-09-2011 11:52
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου της μεταφοράς - μετακόμισης εξοπλισμού του Εργ. Φυσικής, στις 25-8-2011 03-08-2011 14:10 03-08-2011 14:10
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια ομογενοποιητή υπερήχων με ρύγχη, στις 24-8-2011 02-08-2011 12:36 02-08-2011 12:36
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων, στις 7-9-2011 01-08-2011 12:11 01-08-2011 12:11
Ακύρωση πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση ενός εκδοτικού συστήματος μονόχρωμης (ασπρόμαυρης) εκτύπωσης 26-07-2011 12:28 26-07-2011 12:28
Ακύρωση τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων 26-07-2011 12:25 26-07-2011 12:25
Πρόχειρος Διαγωνισμός με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το έργο με ΚΑΕ 80020 20-07-2011 18:54 20-07-2011 18:54
πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών τους 20-07-2011 11:03 20-07-2011 11:03
διακήρυξη πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την "υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος φοιτητολογίου" 20-07-2011 09:05 20-07-2011 09:05
πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μίας συσκευής επιμετάλλωσης με καθολικό διασκορπισμό ιόντων 20-07-2011 08:22 20-07-2011 08:22
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012