Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια συστήματος παλμικού λέιζερ, στις 4-2-2011 19-01-2011 11:42 19-01-2011 11:42
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια ΗΥ και περιφερειακών τους, στις 28-2-2011 19-01-2011 10:09 19-01-2011 10:09
Tμήμα Προμηθειών - Ανακοίνωση ΑΚΥΡΩΣΗΣ Διαγωνισμού με ημερομηνία διεξαγωγής την 20-1-2011 για τη συλλογή και ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων 18-01-2011 13:33 18-01-2011 13:33
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια παροχόμετρου, αισθητήρων πίεσης, αντλίας κλπ στις 31-1-2011 14-01-2011 10:05 14-01-2011 10:05
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια παράλληλου υπολ.συστήματος στις 24-2-2011 13-01-2011 13:15 13-01-2011 13:15
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στις 23-2-2011 13-01-2011 12:00 13-01-2011 12:00
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους στις 22-2-2011 13-01-2011 10:40 13-01-2011 10:40
Τμήμα Προμηθειών - Ανακοίνωση Ακύρωσης Διαγωνισμού της 21-1-2011 11-01-2011 12:47 11-01-2011 12:47
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια ενός (1) φασματόμετρου, στις 24-1-2011 04-01-2011 13:57 04-01-2011 13:57
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια ΗΥ & περιφ. με νέα ημερομηνία διεξαγωγής την 8-2-2011 30-12-2010 11:55 30-12-2010 11:55
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια γεννήτριας ραδιοσυχνοτήτων στις 19-1-2011 30-12-2010 10:15 30-12-2010 10:15
Τμήμα Προμηθειών - Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας Διακήρυξης με αρ. πρωτ. 1906/28-12-10 ΗΥ και περιφερειακών 29-12-2010 13:17 29-12-2010 13:17
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια εργ. επιτραπέζιας φυγόκεντρου και δειγματολήπτη νερού, στις 18-1-2011 29-12-2010 11:31 29-12-2010 11:31
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την την προμήθεια ενός (1) συστήματος μέτρησης ακουστικών εκπομπών σε πετρώματα στις 17-1-2011 29-12-2010 10:01 29-12-2010 10:01
Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους, στις 28-1-2011 28-12-2010 13:16 28-12-2010 13:16
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012