Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΕΛΚΕ-Διακήρυξη 3206/18.06.10 για την ανάθεση/διεξαγωγή εργασιών που αφορούν στη διάνοιξη 4-10 γεωτρήσεων βάθους 5-30m, στις 08.07.10.

  • 1
  • Συντάχθηκε 21-06-2010 12:43 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Διακήρυξη Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού με το σύστημα των ανοιχτών εγγράφων προσφορών με αξιολόγηση αυτών για την ανάθεση / διεξαγωγή σε κατάλληλο προσωπικό / εργολάβο των εργασιών που αφορούν την διάνοιξη 4-10 γεωτρήσεων βάθους 5-30 m, ανάλογα με το υπόβαθρο της περιοχής. Οι γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε εγκαταστάσεις ελαιοτριβείων, σε περιοχές εξατμισοδεξαμενών και σε χωράφια. Η πρόσβαση σε όλες τις περιοχές είναι εύκολη. Σε επιλεγμένες γεωτρήσεις θα γίνει λήψη αδιατάρακτων δειγμάτων συνολικού βάθους 20 m. Το συνολικό βάθος των υπόλοιπων γεωτρήσεων εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί τα 120 m. Στις γεωτρήσεις αυτές θα τοποθετηθούν πιεζόμετρα ( πλαστικοί σωλήνες διαμέτρου περίπου 10 cm, διάτρητοι στο πάνω μέρος, κλειστοί και ταπωμένοι στο κάτω). Σε όλες τις γεωτρήσεις θα τοποθετηθούν πώματα για την ασφάλεια τους. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Κων/νος Κομνίτσας.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012