Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΕΛΚΕ-Διακήρυξη 3255/21.06.10 για την ανάθεση / διεξαγωγή εργασιών προυπολογισμού 44.000 ευρώ, στις 08.07.10.

  • 1
  • Συντάχθηκε 21-06-2010 13:15 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Διακήρυξη Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού με το σύστημα των ανοιχτών εγγράφων προσφορών με αξιολόγηση αυτών για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικής μονάδας και αντιεκρηκτικού πίνακα, την εγκατάσταση μονάδας άντλησης ελαιωδών Bioslurping, την τοποθέτηση και σύνδεση τοπικών καλωδίων προς αντλίες, την προμήθεια - τοποθέτηση και σύνδεση σωληνογραμμών με την μονάδα άντλησης και τα φρεάτια ελαιωδών, την ρύθμιση, συντήρηση και επιθεώρηση του ηλεκτρολογικού συστήματος και του συστήματος άντλησης ελαιωδών Bioslurping, στα πλαίσια του έργου «Περιορισμός Ελεύθερης Ελαιώδους Φάσης έμπροσθεν οικοπέδου και επί ακτογραμμής ΠΥΡΚΑΛ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Γιδαράκο.

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012