Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια συστήματος υγρής χρωματογραφίας υψλής απόδοσης, στις 12-7-2010

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-06-2010 11:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόχειρος Ανοικτός Διαγωνισμός

  Συνημμένα:

  • HPLC.pdf
   Μεταφορτώσεις: 1836, Μέγεθος: 617 KB application/pdf
 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012