Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία με Γραφίστα και Εικονογράφο

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-06-2010 08:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης για την κάλυψη παροδικών αναγκών της, προτίθεται να συνεργαστεί με Γραφίστες και Εικονογράφους οι οποίοι θα αναλάβουν την εικονογράφηση, καλλιτεχνική επιμέλεια και επιμέλεια έκδοσης διδακτικού και λοιπού έντυπου υλικού προβολής των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, δείγμα από εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει και οικονομική προσφορά διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

  Με βάση τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα δημιουργηθεί ένας πίνακας εικονογράφων και γραφιστών από τους οποίους θα επιλέγεται κάθε φορά μια ομάδα εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του τελικού συνολικού κόστος εικονογράφησης και καλλιτεχνικής επιμέλειας του βιβλίου ή του εκάστοτε έντυπου υλικού, της διασφάλισης της ποιότητας, των εκάστοτε χρονοδιαγραμμάτων αλλά και των δυνατοτήτων συνεργασίας με τη συγγραφική ομάδα.
  Σειρά εργασιών και υποχρεώσεις
  1.Συνεργασία του εικονογράφου με τη συγγραφική ομάδα και απόφαση από κοινού, με οδηγό το κείμενο του προς έκδοση υλικού, για τις εικόνες προς εικονογράφηση (αριθμός εικόνων, μεγέθη, και ύφος). Σε αυτό το στάδιο καθορίζεται και η τελική οικονομική προσφορά του εικονογράφου.
  2.Παρουσίαση από τον εικονογράφο στη συγγραφική ομάδα ενδεικτικών εικόνων για το παραδοτέο. Εφόσον υπάρξει έγκριση από τη συγγραφική ομάδα του ύφους και της μορφής των εικόνων, ο εικονογράφος συνεχίζει στο σχεδιασμό όλου του υλικού του βιβλίου, το οποίο παραδίδει σε φυσικό μέγεθος.
  3.Παρουσίαση από το γραφίστα προσχέδιου του lay out του παραδοτέου και σχεδιασμός του κασέ με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των σελίδων και των εικόνων για να υπολογιστεί το τελικό κόστος και η τελική προσφορά του γραφίστα.
  4.Σελιδοποίηση, σκανάρισμα και επεξεργασία εικόνων από το γραφίστα.
  5.Παρακολούθηση των εργασιών του τυπογραφείου καθώς και όλης της πορείας των εργασιών από τον υπεύθυνο για την καλλιτεχνική και εκδοτική επιμέλεια (γραφίστα ή εικονογράφο) μέχρι την τελική έκδοση του παραδοτέου.
  6.Ως παραδοτέο όλων των εργασιών ο γραφίστας υποχρεούται να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή στον επιστημονικό υπεύθυνο: κλειστό αρχείο υψηλής ανάλυσης για ατελιέ/τυπογραφείο (PS ή PDF), ανοιχτό έγγραφο με εικόνες (με layers/επίπεδα), αρχείο PDF υψηλής ανάλυσης για καταχώρηση σε ιστοσελίδα, τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν.
  Οικονομική προσφορά
  Πρέπει να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εργασιών για το παραδοτέο, όπως περιγράφονται παρακάτω:
  1.Για τον εικονογράφο:
  Εικονογράφηση και κασέ (η τιμή θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με το υλικό προς έκδοση (δίχρωμο- τετράχρωμο) ανά 16σέλιδο ή 8σέλιδο
  α. ολοσέλιδη εικόνα η οποία αποτελείται από ένα εικαστικό θέμα ή διαφορές μικρές εικόνες (μικρό σκίτσο, κόσμημα, μηχανολογικός εξοπλισμός, φωτογραφία κ.λ.π)
  β. σκανάρισμα φωτογραφίας ανά σελίδα
  γ. εικονογράφηση του εξώφυλλου
  δ. καλλιτεχνική και εκδοτική επιμέλεια του έντυπου υλικού
  2.για τον γραφίστα:
  α. κασέ-σελιδοποιηση (περιλαμβάνονται σκανάρισμα, επεξεργασία εικόνας κ.λ.π. για δίχρωμο και τετράχρωμο 16σέλιδο και 8σελίδο
  β. επιμέλεια εξώφυλλου
  γ. καλλιτεχνική και εκδοτική επιμέλεια του έντυπου υλικού
  Οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να δώσουν προσφορά είτε για την εικονογράφηση είτε για την σελιδοποίηση είτε και για τα δύο, με την υποχρέωση ότι όποιος αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια θα έχει και την ευθύνη της έκδοσης. Στην προσφορά τους θα πρέπει να αναφέρεται αν υπόκεινται ή όχι σε ΦΠΑ και το ποσοστό αυτού. Η πληρωμή γίνεται ανάλογα με την πορεία των εργασιών, η δε εξόφλησή τους μετά την εκτύπωση του παραδοτέου.
  Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα γραφεία της Εταιρείας και στη διεύθυνση Ι. Σφακιανάκη 36Β τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30- 16.30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info<στο>eadip.tuc[dot]gr το αργότερο έως 23/7/2010 και ώρα 12:00.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012