Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκμίσθωση Βιβλιοπωλείου

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-07-2010 10:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μισθωτή του χώρου του βιβλιοπωλείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

  Η αρχική αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως αυτή ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 4η/14-6-2010 συνεδρίασή του, την 26 Ιουλίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Σφακιανάκη 36, 1ος όροφος.

  Για τους όρους του διαγωνισμού παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012