Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια συστήματος Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Μικροανάλυσης στις 5-10-2010

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-08-2010 13:20 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός

  Συνημμένα:

  • microskopias.pdf
   Μεταφορτώσεις: 1372, Μέγεθος: 2 MB application/pdf
 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012