Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Tμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια διαφορικού GPS στις 24-7-2009

  • 1
  • Συντάχθηκε 08-07-2009 12:42 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012