Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Αρχοντάκη Μαρίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-10-2020 15:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 04/11/2020 12:00
  Λήξη: 04/11/2020 13:00


  Ονοματεπώνυμο: ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 


  Τίτλος: Μετατροπή Αστικού Μεγάρου των αρχών του 20ου αιώνα σε Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 
  Title:Conversion of a City Hall of the beginning of the 20th century into  Municipal Library of Chania

  Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 12.00 μ.μ.
  μέσω τηλεδιάσκεψης


  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια:Κωτσάκη Αμαλία  (επιβλέπουσα)
  Καθηγητής :Σκουτέλης Νικόλαος  
  Επίκουρος Καθηγητής: Βαζάκας Αλέξανδρος 


  Περίληψη
  Έναντι  του Δημοτικού Κήπου , στην συμβολή των οδών Ερωτοκρίτου & Στρ. Τζανακάκη σε υφιστάμενο αστικό μέγαρο του 20 ου αιώνα , τωρινής ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων γίνεται επανάχρηση αυτού για την στέγαση του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης . Η επανάχρηση αποσκοπεί  στην αποκατάσταση του υπάρχοντος κτιρίου , την προσθήκη μεσοπατώματος με ελαφριά κατασκευή και την προσθήκη κατ επέκταση νέου κτιρίου. Δεδομένου ότι ήταν ανεπαρκής λόγω καταστροφής η εσωτερική λειτουργία του υφιστάμενου αστικού μεγάρου έγινε επέκταση με χρήση κτιριακού όγκου που θα παραλάβει όλες τις λειτουργίες πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των λουτρών , των αρχείων και των τεχνικών συστημάτων . Τέλος στον τελευταίο όροφο  του υφιστάμενου αστικού μεγάρου θα δημιουργηθεί η χρήση συνεδριακού  χώρου , ενώ  στο δώμα  θα εγκατασταθεί η χρήση χώρου συνάθροισης κοινού με θέα  το  αστικό  τοπίο της πόλης και τον Δημοτικό κήπο. • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012