Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Σκλάβου Παναγιώτου - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-10-2020 16:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 04/11/2020 13:00
  Λήξη: 04/11/2020 14:00

  Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Σκλάβος

  Τίτλος:Το καμαρόσπιτο της Κύπρου 
  Title:Τhe archhouse of Cyprus
  Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 13.00 μ.μ.
  μέσω τηλεδιάσκεψης

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής: Σκουτέλης Νικόλαος (επιβλέπων)
  Επίκουρος Καθηγητής: Ασλανίδης Κλήμης 
  Επίκουρη Καθηγήτρια: Σταυρουλάκη  Μαρία 


  Περίληψη

  Αναγνωρίζοντας την σπουδαία συμβολή της λίθινης καμάρας στην Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική ,σκοπός της εργασίας αυτής αρχικά είναι να μελετηθούν οι  τυπολογίες των κατοικιών όπου το λίθινο τόξο είναι καταλυτικός στατικός παράγοντας. Σε μεταγενέστερη φάση θα αναζητηθούν και άλλες παραλλαγές του καμαρόσπιτου σε κάποια νησιά των Δωδεκανήσων στην Αττική και στην Κύπρο. Οι κατακτητές οι οποίοι πέρασαν από την Μεσόγειο καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την αρχιτεκτονική και την πολιτισμική συνέχεια των νησιών που εξετάζουμε , έτσι στην εργασία θα διερευνηθεί  επίσης το αρχιτεκτονικό τους ‘’αποτύπωμα’ ’Ακόμη ένας σκοπός της εργασίας είναι να αναζητήσει πως επιτυγχάνεται  η άμεση σχέση του τοπίου με το καμαρόσπιτο .
  Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα επιχειρήσει να απαντήσει ανάμεσα σε άλλα η εργασία είναι τα παρακάτω.
  •Ποιοι ήταν οι λόγοι οι οποίοι συνέβαλαν στην εύρεση της οικοδομικής λύσης της καμάρας ,και πως μεταβάλλεται η απλή τυπολογία του δίχωρου ανά τα χρόνια ;

  •Ήταν η καμάρα ένα εργαλείο ταξικής διαβάθμισης το οποίο χρησιμοποιούσαν οι ευκατάστατες οικογένειες για να αποστασιοποιηθούν κοινωνικά  από τις φτωχότερες ;

  •Πως οι κατακτητές των νησιών που εξετάζουμε καθόρισαν την μορφή του τόξου που ξέρουμε μέχρι σήμερα ,και ποιες ήταν οι αλλοιώσεις που υπέστη η καμάρα σε σχέση με την αρχική της μορφή ;

  •Πώς  η οικοδομική λύση του τόξου διαμόρφωσε την λειτουργικότητα των κατοικιών ;


   


  Σύνδεσμος εκδήλωσης: https://tuc-gr.zoom.us/j/89996890528?pwd=ek1maHhpYUh3ZnIrbi9GWkpWN2JJZz09


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012