Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μοράρη Ναταλίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-10-2020 11:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 04/11/2020 17:00
  Λήξη: 04/11/2020 18:00

  Ονοματεπώνυμο: Μοράρη Ναταλία

  Τίτλος:“Athens the new Berlin?”, Αστικοί μύθοι ή αστικοί μετασχηματισμοί; 
  Title:“Athens the new Berlin?”, Urban legends, or urban transformations? 

  Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020, 17.00μ.μ.
  Μέσω τηλεδιάσκεψης

  Εξεταστική Επιτροπή

   Αναπληρωτής Καθηγητής : Μουτσόπουλος Αθανάσιος


  Αναπληρωτής Καθηγητής :Ουγγρίνης Κωνσταντίνος – Αλκέτας
     
  Επίκουρη Καθηγήτρια: Γεροπάντα Βασιλική  

  Περίληψη


  Η σημερινή προσέγγιση της έννοιας  της  μητρόπολης και αντιστοίχως η μελέτη της έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ από τις μπωντλαιρικές και μπενγιαμικές περιγραφές της πόλης. Οι νέες αστικές καταστάσεις προκειμένου να ερμηνευθούν χρήζουν διεπιστημονικής προσέγγισης καθώς οι δυναμικές που προκαλούν μετασχηματισμούς στην πόλη εφορμούνται από πολύπλευρα πεδία .
  Στην συγκεκριμένη εργασία τίθενται ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ο πολιτισμός ,  η τέχνη και το life style μπορούν να ασκήσουν δυναμικές αστικών μετασχηματισμών στις δυτικές μητροπόλεις και ιδιαιτέρως στην Αθήνα . Αφορμή για αυτό το ερώτημα  ήταν η συχνή αναφορά του αφηγήματος ς ότι η Αθήνα είναι το νέο  Βερολίνο και 
  κατ ‘επέκταση η νέα πολιτιστική πρωτεύουσα στην Ευρώπη .
  Τίθενται ουσιαστικά ερωτήματα του  κατά πόσο και το πεδίο του πολιτισμού  και της τέχνης  έχει αποκτήσει ένα κερδοφόρο  και διττό ρόλο πάνω στο αστικό branding  πέρα των  προφανών τους  περιεχομένων. • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012