Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη 36, εμβαδού 65,98 τ.μ., ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΠΝ2469Β6Ν-47Σ).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη 36, εμβαδού 65,98 τ.μ., ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΠΝ2469Β6Ν-47Σ).

 • 1
 • Συντάχθηκε 11-01-2022 14:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 11-01-2022 14:38

  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου, κείμενη στην Π.Ε. Χανίων, Δήμο Χανίων, Δημοτική Ενότητα Χανίων και συγκεκριμένα επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36, εμβαδού (της οριζόντιας ιδιοκτησίας) 65,98 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποτελούμενη από ένα ενιαίο χώρο και w.c., με δυνατότητα λειτουργίας και ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη λήψη των σχετικών αδειών/ εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

  Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να αποστείλει ταχυδρομικά, σφραγισμένη έγγραφη προσφορά στην διεύθυνση: «ΕΑΔΙΠ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4, ΓΡΑΦΕΙΟ 103, ΧΑΝΙΑ ΤΚ 73103» με αναγραφή στην εξωτερική πλευρά του φακέλου των ατομικών ή εταιρικών στοιχείων του και την ένδειξη «Για τη μίσθωση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου , κείμενη στην Π.Ε. Χανίων, Δήμο Χανίων, Δημοτική Ενότητα Χανίων και συγκεκριμένα επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36, εμβαδού (της οριζόντιας ιδιοκτησίας) 65,98 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης». Η προσφορά, θα πρέπει να φέρει ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο, το αργότερο έως τις 02/02/2022. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/02/2022 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτίριο Ε4, Γραφείο 103, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Χανίων. 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (10:00-14:00) στο τηλέφωνο, 2821037055 ή στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr ή της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και στη διεύθυνση www.eadip.tuc.gr, προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης ή, εφόσον το επιθυμούν, να οργανώσουν επίσκεψη στο μίσθιο.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, που επισυνάπτεται του παρόντος.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012