Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων χορήγησης 12 υποτροφιών επίδοσης σε φοιτητές που φοίτησαν στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακ. έτος 2021-2022 03-05-2023 10:21 03-05-2023 10:21
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6377/03-03-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 28-04-2023 08:07 28-04-2023 08:07
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6259/03-03-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420. 27-04-2023 14:25 27-04-2023 14:25
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7214/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82658. 26-04-2023 08:32 26-04-2023 08:32
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4468/15-02-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82640. 25-04-2023 10:47 25-04-2023 10:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου με διπλωματούχους Μηχανικούς ΚΕ ΕΛΚΕ 82628 19-04-2023 12:21 19-04-2023 12:21
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη έως 2 συμβάσεων εργασίας, ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης Κ.Ε. 82546 07-04-2023 12:23 07-04-2023 12:23
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 05-04-2023 11:58 05-04-2023 11:58
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύναψης έως επτά (7) συμβάσεων εργασίας, ιδ. δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης Κ.Ε. 82105 04-04-2023 15:46 05-04-2023 09:36
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5233/2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82358. 05-04-2023 08:04 05-04-2023 08:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου με εμπειρογνώμονα/τεχνικό σύμβουλο Κ.Ε. 82105 04-04-2023 16:11 04-04-2023 16:11
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης 04-04-2023 10:04 04-04-2023 10:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με διπλωματούχο Ηλεκτρονικό Μηχανικό ΚΕ ΕΛΚΕ 82095. 04-04-2023 08:07 04-04-2023 08:07
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3553/06-02-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82324. 03-04-2023 12:18 03-04-2023 12:18
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5777/01-03-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82549. 03-04-2023 08:42 03-04-2023 08:42
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012