Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών επισκευής στοίβας κυψελών υδρογόνου Κ.Ε. 81680 20-05-2022 09:47 20-05-2022 09:47
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops) Κ.Ε.52022 19-05-2022 14:17 19-05-2022 14:17
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Βιοεξανθρακώματος (Biochar) (m3), για τις ανάγκες της ΕΕ1 του έργου Κ.Ε.82420 19-05-2022 11:29 19-05-2022 11:29
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών σε έδαφος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RESCHEDULE- Κ.Ε.82420 19-05-2022 11:20 19-05-2022 11:20
Ματαίωση Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών σε έδαφος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RESCHEDULE - Κ.Ε.82420 19-05-2022 10:05 19-05-2022 10:05
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιστημονικών Οργάνων-ΚΑΕ 7131 για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης 18-05-2022 12:08 18-05-2022 12:08
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την για την ανανέωση συνδρομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης 18-05-2022 12:05 18-05-2022 12:05
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών σε έδαφος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RESCHEDULE - Κ.Ε.82420 18-05-2022 10:14 18-05-2022 10:14
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κήπων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 16-05-2022 16:02 16-05-2022 16:02
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξαρτημάτων κατασκευής πρωτότυπων ηλεκτρονικών πλακετών Κ.Ε.81455 16-05-2022 13:41 16-05-2022 13:41
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Βιοεξανθρακώματος (Biochar) (m3), για τις ανάγκες της ΕΕ1 του έργου Κ.Ε.82420 16-05-2022 12:16 16-05-2022 12:16
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης του Συμπληρωματικού κτιρίου των Σχολών ΜΠΔ και Αρχιτ. Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 12-05-2022 16:01 12-05-2022 16:01
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξαρτημάτων κατασκευής πρωτότυπων ηλεκτρονικών πλακετών, στα αγωνιστικά οχήματα της ομάδας TUCer Κ.Ε.81455 12-05-2022 09:21 12-05-2022 09:21
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού Κ.Ε. 82189 10-05-2022 12:38 10-05-2022 12:38
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop) και λοιπών περιφερειακών συστημάτων Κ.Ε.82547 10-05-2022 12:27 10-05-2022 12:27
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012