Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη μέλους Δ.Ε.Π. στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-01-2022 15:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037255, email Γραμματείας dfragomichelaki@isc.tuc.gr

  Μία (1) θέση (ΑΔΑ : ΩΖΞ1469Β6Ν-1Ω6 ) στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,

  (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 25536) και στο γνωστικό αντικείμενο:

  «Στοχαστική Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές»

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14.03.2022

  ΦΕΚ δημοσίευσης 3221 Γ΄/2021


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012