Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης θέσης νο 1 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23606/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82291.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης θέσης νο 1 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23606/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82291.

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-01-2022 14:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 682/04-01-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23606/09-12-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Προώθηση βιωσιμότητας της βιομηχανίας διεργασιών μέσω ψηφιακών καινοτομιών και κυκλικής χρήσης νερού» και ακρωνύμιο «AquaSPICE», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή κ. Γεώργιο Αραμπατζή και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82291 - Θέση 1η. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012