Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Εκδήλωση για την Ανοικτή Πρόσβαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-01-2022 18:39 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 17-01-2022 18:53

  Τόπος: Μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 21/01/2022 15:00
  Λήξη: 21/01/2022 16:00

   

  Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιδρύματος, σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link), διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τα προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ. Η εκδήλωση, η οποία γίνεται μόνο για τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα λάβει χώρα την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, στις 15:00, μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα διαρκέσει μία ώρα.

  Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι ένα δυναμικό κίνημα που επηρεάζει με θετικό τρόπο την επιστημονική έρευνα και την προβολή της. Θεωρείται πλέον ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους κύριους χρηματοδότες και από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Η ελληνική ερευνητική κοινότητα έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, με πιο πρόσφατη εξέλιξη τη σύσταση αρμόδιας Επιτροπής από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, αλλά και τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής για την Ανοικτή Επιστήμη.

  Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δρα με πολύ ουσιαστικό τρόπο για την υποστήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης και η ενημερωτική αυτή εκδήλωση έχει στόχο να παρουσιάσει:

  • τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο
  • τα προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ
  • τον τρόπο παρακολούθησης και τους δείκτες προόδου των Προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης
  • τα εργαλεία στήριξης των ερευνητών του Πολυτεχνείου Κρήτης


  Ιστοσελίδα εκδήλωσης


 • Συντάχθηκε 21-01-2022 15:00 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η εκδήλωση ξεκινάει τώρα, αν θέλετε να συνδεθείτε. 


 • Συντάχθηκε 21-01-2022 15:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ζωντανή μετάδοση εδώ: https://www.facebook.com/TUC.Chania/videos/532164391156986/ 


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012