Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων συνεργασίας με Ιδρύματα τρίτων χωρών για τη νέα δράση του προγράμματος διεθνούς κινητικότητας Erasmus (Call 2023)

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων συνεργασίας με Ιδρύματα τρίτων χωρών για τη νέα δράση του προγράμματος διεθνούς κινητικότητας Erasmus (Call 2023)

 • 1
 • Συντάχθηκε 10-01-2023 18:05 από Ntoukakis Markos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mntoukakis1<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 10-01-2023 18:25

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

     Το πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility στο οποίο συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση καθώς και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση, μεταξύ του Π.Κ και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτάσεις συνεργασίας στη νέα δράση (Call 2023) της διεθνούς κινητικότητας Erasmus μπορούν να υποβάλλουν όλα τα μέλη του προσωπικού. Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν συνεργασίες στους καθηγητές τους, τις οποίες θα υποβάλλουν οι καθηγητές με τη βοήθεια των φοιτητών τους. Οδηγίες για τη  διαδικασία υποβολής των προτάσεων  και πληροφορίες για το διεθνές πρόγραμμα κινητικότητας περιέχονται στο επισυναπτόμενο 1.

    Οι προτάσεις συνεργασίας θα πρέπει να σταλούν διαδικτυακά (erasmus-plus@tuc.gr) στο Γραφείο Erasmus μέχρι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 για την τελική διαμόρφωση και την καταχώρησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος. Η προθεσμία που έχει θέσει το ΙΚΥ για την υποβολή των προτάσεων είναι η Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου  2023.

    Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή προτάσεων στη νέα δράση της διεθνούς κινητικότητας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατόν με το Γραφείο Erasmus (28210 37023, mntoukakis1@tuc.gr ) για πρόσθετες πληροφορίες και για τον συντονισμό της διαδικασίας.

   

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012