Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από πτυχιούχο/διπλωματούχο Π.Ε./Τ.Ε. Οικονομικού 03-12-2020 14:23 03-12-2020 14:23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πτυχιούχο/διπλωματούχο επιστημών περιβάλλοντος Κ.Ε. 81548 03-12-2020 11:32 03-12-2020 11:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (6ωρης απασχόλησης) με α) Διπλ/χο Μηχανικό Π.Ε. και β) Πτυχιούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 03-12-2020 11:09 03-12-2020 11:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης Κ.Ε 82061. 02-12-2020 10:55 02-12-2020 10:55
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης Κ.Ε 81314. 01-12-2020 16:25 01-12-2020 16:25
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως δύο (2) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης Κ.Ε 81895. 01-12-2020 13:42 01-12-2020 13:42
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για έξι (6) μήνες Κ.Ε 81811. 01-12-2020 11:56 01-12-2020 11:56
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 ΙΔΟΧ με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο Πληροφορικής Π.Ε./Τ.Ε. Κ.Ε. 81986 01-12-2020 11:13 01-12-2020 11:13
Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προτάεσων της 17321/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81986 01-12-2020 10:13 01-12-2020 10:13
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 18180/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81560 01-12-2020 09:45 01-12-2020 09:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης Κ.Ε 82255. 27-11-2020 09:09 27-11-2020 09:09
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της 15824/2020 πρόσκλησης Πολεοδομικός-Χωροταξικός Σχεδιασμός Κ.Ε. 82059 25-11-2020 14:45 25-11-2020 14:45
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 15837/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82076. 24-11-2020 09:46 24-11-2020 09:46
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 16967/2020 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82270. 24-11-2020 09:13 24-11-2020 09:13
Προκήρυξη μίας κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης 23-11-2020 14:20 23-11-2020 14:20
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012