Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για προμήθεια χημικών αναλωσίμων Κ.Ε. 82049 21-09-2021 14:40 21-09-2021 14:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Η/Υ και αναλωσίμων Κ.Ε.81970 21-09-2021 11:15 21-09-2021 11:15
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών Κ.Ε.81970 20-09-2021 08:44 21-09-2021 10:45
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια βιβλίων (ξενόγλωσσων και ελληνικών) 21-09-2021 08:00 21-09-2021 08:00
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια καλύμματος για πρωτότυπο όχημα Κ.Ε.81680 16-09-2021 11:51 16-09-2021 11:51
Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2021 15-09-2021 12:37 15-09-2021 12:37
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια (2) παθητικών ρυθμιστών πίεσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81455. 15-09-2021 08:50 15-09-2021 08:50
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών συμβολαίου συντήρησης εκτυπωτή/φωτοτυπικού XEROX 245 Γλωσσικού Κέντρου 07-09-2021 12:51 07-09-2021 12:51
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έλεγχο της καλής λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης 06-09-2021 14:15 06-09-2021 14:15
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας ακαδημαικής άδειας λογισμικού Microsoft Office 2019 pro plus Κ.Ε ΕΛΚΕ 19301. 01-09-2021 08:24 01-09-2021 08:24
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης του Συμπληρωματικού κτιρίου των Σχολών ΜΠΔ και Αρχιτ. Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 31-08-2021 16:22 31-08-2021 16:22
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λογισμικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης 27-08-2021 11:21 31-08-2021 14:22
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την κατασκευή πειραματικών διατέξεων Κ.Ε ΕΛΚΕ 81880. 31-08-2021 13:51 31-08-2021 13:51
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε ΕΛΚΕ 81958. 31-08-2021 11:34 31-08-2021 11:34
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για προμήθεια ειδών υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών Κ.Ε. 82499 26-08-2021 11:21 26-08-2021 11:21
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012