Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων υπολογιστών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 15-10-2020 13:32 15-10-2020 13:32
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών έτους 2020 13-10-2020 12:50 13-10-2020 12:50
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για τη φύλαξη των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 593/06.10.2020) 12-10-2020 12:41 12-10-2020 12:41
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια έντυπων βιβλίων, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 06-10-2020 14:52 06-10-2020 14:52
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επισκευή Οργάνου Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματογραφίας Μάζας της εταιρείας Agilent Technologies 01-10-2020 14:15 06-10-2020 11:14
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 300 Kwp για ενεργειακό συμψηφισμό στο περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης 05-10-2020 15:15 05-10-2020 15:15
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επισκευή εργαστηριακού βιοαντιδραστήρα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος 05-10-2020 11:51 05-10-2020 11:51
Συνοπτικός διαγωνισμός για σύμβαση προμήθειας στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 2: «Αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά και ανάπτυξη δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων» του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-10-2020 14:19 01-10-2020 14:19
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αναβάθμιση του εξοπλισμού της υποδομής υπολογιστικού νέφους εργαστηρίου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-10-2020 13:07 01-10-2020 13:07
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια στάνταρ προφίλ αλουμινίου, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 24-09-2020 13:22 24-09-2020 13:22
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) πεχαμέτρων για τις ανάγκες εργαστηρίου της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 22-09-2020 15:45 22-09-2020 15:45
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια περιφερεικών Η/Υ για τις ανάγκες εργαστηρίου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης 16-09-2020 15:41 16-09-2020 15:41
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυκτικού μέσου (freon) για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 15-09-2020 13:40 15-09-2020 13:40
Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου Νο 3: «Ολοκλήρωση καινοτόμων υποδομών για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης 14-09-2020 16:11 14-09-2020 16:11
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εξοπλισμού υπολογιστών ΚΕ 81957. 10-09-2020 09:08 10-09-2020 09:08
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012