Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Mαταίωση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της 5370/31.07.2020 διακήρυξης-Υποέργο Νο3 04-09-2020 14:43 04-09-2020 14:43
Hλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου Νο 3: «Ολοκλήρωση καινοτόμων υποδομών για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχν 31-07-2020 13:20 04-09-2020 13:44
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 28-08-2020 14:02 28-08-2020 14:02
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2020 27-08-2020 11:32 27-08-2020 11:32
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών για τη διαμόρφωση εσοχών τοίχου και κουφωμάτων στο φουαγιέ της Πρυτανείας για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 25-08-2020 14:11 25-08-2020 14:11
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού Κ.Ε. 82052 06-08-2020 15:08 06-08-2020 15:08
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σχεδιασμού και εγκατάστασης πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 03-08-2020 13:05 04-08-2020 07:27
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και διακομιστών (εσωτερικοί δίσκοι, κάρτες δικτύου, μνήμες) 23-07-2020 08:56 23-07-2020 08:56
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση για τη συντήρηση των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, 17-07-2020 11:23 17-07-2020 15:09
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εντύπων εξετάσεων και ανάγλυφου χαρτιού για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 17-07-2020 15:01 17-07-2020 15:01
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 15-07-2020 11:50 17-07-2020 11:17
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής τους, για την επισκευή κλιματιστικών μονάδων, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 10-07-2020 14:52 10-07-2020 14:52
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, μετάπτωσης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος UNIVERSIS 07-07-2020 10:27 07-07-2020 10:27
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση συμβολαίων συντήρησης (εγγύηση) διακομιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης 29-06-2020 14:58 30-06-2020 08:28
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών ειδών Κ.Ε. 81804 29-06-2020 07:49 29-06-2020 07:49
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012