Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-06-2020 09:55 26-06-2020 09:55
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος RFID για την ασφαλή κυκλοφορία του υλικού της Βιβλιοθηκης του Πολυτεχνείου Κρήτης 24-06-2020 14:36 24-06-2020 14:36
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης 23-06-2020 15:06 23-06-2020 15:06
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 και Α3, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 19-06-2020 14:59 19-06-2020 14:59
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συνδρομή στη διαδικτυακή εφαρμογή/λογισμικό ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής Turnitin Originality Check 18-06-2020 14:03 18-06-2020 14:03
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια έξι (6) συστημάτων αδιάλλειπτης παροχής ρεύματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των κτιρίων Μ1 και Μ2 του Πολυτεχνείου Κρήτης 16-06-2020 14:20 16-06-2020 14:20
Ανανέωση καταλόγου μελών ΜΗ.Μ.Ε.Δ. (Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) 15-06-2020 10:12 15-06-2020 10:12
Μετάθεση ημερομηνιών (καταληκτικής υποβ. προσφορών, αποσφράγισης & ισχύος εγγυητικών) ηλεκτρ. διαγων. έργου "Υψομετρική διαμόρφωση χώρου εγκ/σης Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Πολυτεχνειούπολη" 12-06-2020 14:35 12-06-2020 14:35
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία) στο Πολυτεχνείο Κρήτης 09-06-2020 14:22 09-06-2020 14:22
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Υπηρεσία συναρμολόγησης υφιστάμενων εργαστηριακών πάγκων στο ισόγειο του κτιρίου Κ4 του Πολυτεχνείου Κρήτης 02-06-2020 15:14 02-06-2020 15:14
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης–Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, συγκρ. επιτρ. διαγων. έργου <<Υψομετρική διαμόρφωση χώρου εγκ/σης Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Πολυτεχνειούπολη>> 02-06-2020 11:44 02-06-2020 11:44
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 21-05-2020 13:37 01-06-2020 16:03
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου, κάτω των ορίων Ν. 4412/2016, με τίτλο: "Υψομετρική διαμόρφωση χώρου εγκ/σης Φ-Β Πάρκου στην Πολυτεχνειούπολη" 28-05-2020 12:17 28-05-2020 12:17
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή server υποδομής υπολογιστικού νέφους της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης 27-05-2020 15:43 27-05-2020 15:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης 25-05-2020 15:49 25-05-2020 15:49
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012