Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση/προμήθεια λογισμικών των υπηρεσιών και Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης 20-05-2020 15:19 20-05-2020 15:19
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση των κήπων και πρασίνου του Πολυτεχνείου Κρήτης 20-05-2020 14:48 20-05-2020 14:48
Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης (ΚΗΣΚ) έργου "Ηλεκτρολογικές Εργασίες Συντήρησης Οδοφωτισμού Πολυτεχνειούπολης"" 14-05-2020 15:07 14-05-2020 15:07
Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης (ΚΗΣΚ) έργου "Ηλεκτρολογικές Εργασίες Εργαστηρίων ΜΠΔ" 14-05-2020 15:01 14-05-2020 15:01
Ενημέρωση για τη Δημοσίευση Διευκρινήσεων επί της 4085/7.5.2020 διακήρυξης 14-05-2020 14:26 14-05-2020 14:26
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρικών οικιακών συσκευών των κτιρίων της Γ φάσης της Φοιτητικής Εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης 07-05-2020 12:43 14-05-2020 14:10
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ηλεκτρικές συσκευές των Φοιτητικών Εστιών και της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης 08-05-2020 13:00 08-05-2020 13:00
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 08-05-2020 10:24 08-05-2020 10:24
Ενημέρωση για τη Δημοσίευση της Ορθής Επανάληψης του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας του Πολυτεχνείου Κρήτης 07-05-2020 16:26 07-05-2020 16:26
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας του Πολυτεχνείου Κρήτης 28-04-2020 15:04 07-05-2020 15:58
Συνοπτικός διαγωνισμός για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (on line βάσεις δεδομένων & ξενόγλωσσα περιοδικά) για το 2020 30-04-2020 13:50 30-04-2020 13:50
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών στο πλαίσιο του 6501/2020 συνοπτικού διαγωνισμού Κ.Ε. 81805 24-04-2020 14:40 24-04-2020 14:40
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, μελών επιτροπής διαγων. μελέτης "Μελέτες ειδικού σκοπού κτιρίων Πολυτεχνειούπολης Πολυτεχνείου Κρήτης" 23-04-2020 15:36 23-04-2020 15:36
Πρόσκληση υποβολής προσφορών 3846/9-4-2020 για την έκτακτη προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και υποστήριξη των συστημάτων τηλεργασίας, τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης 09-04-2020 16:10 09-04-2020 16:10
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 81805 03-04-2020 11:20 06-04-2020 14:54
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012