Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-09-2020 19:03 από Lagoudakis Michail Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: lagoudakis<στο>ece.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: ΔΕΠ ΗΜΜΥ.

  Το πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 καθορίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) [pdf] που εκδόθηκε στις 04.09.2020 (ΦΕΚ 3707/τ. Β’/04.09.2020). Σύμφωνα με την ΚΥΑ, προβλέπεται διδασκαλία τόσο με φυσική παρουσία, όσο και εξ αποστάσεως, υπό ορισμένες προϋποθέσεις με βασικότερη το πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε μάθημα (άνω ή κάτω των 50). Σήμερα ολοκληρώθηκε η λήψη αποφάσεων από τα όργανα διοίκησης των Σχολών και του Ιδρύματος, καθώς σύμφωνα με την ΚΥΑ «για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως […] απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος».

  Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων, έχει πλέον αναρτηθεί και το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στην οικεία ιστοσελίδα με τα προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων. Σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα υπάρχει η ένδειξη "με φυσική παρουσία" ή "εξ αποστάσεως", βάσει των αποφάσεων των διδασκόντων, των Σχολών και της Συγκλήτου. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου έχουν συμπληρωθεί (ή θα συμπληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες) και οι απευθείας σύνδεσμοι των τηλεδιασκέψεων μέσω των οποίων μπορούν να παρακολουθούν τις διαλέξεις των αντίστοιχων μαθημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, έως ότου αποκτήσουν τα ιδρυματικά τους διαπιστευτήρια. Οι παλαιότεροι φοιτητές θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή στις τηλεδιασκέψεις των μαθημάτων τους από τα συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eClass, Moodle, Courses) που φιλοξενούν τα μαθήματα της Σχολής τους. 

  Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

  Καλό χειμερινό εξάμηνο!


 • Συντάχθηκε 27-10-2020 15:12 από Lagoudakis Michail Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: lagoudakis<στο>ece.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: ΔΕΠ ΗΜΜΥ.

  Ενημερωτικά, τα ωρολόγια προγράμματα του χειμερινού εξαμήνου είναι πλέον ανοικτά και για download ή εκτύπωση. Επίσης, έχει προστεθεί και ένα αρχείο με το αναλυτικό διάγραμμα θέσεων (με αποστάσεις και αρίθμηση) για κάθε εγκεκριμένη αίθουσα διδασκαλίας. 


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012