Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επισκευή Οργάνου Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματογραφίας Μάζας της εταιρείας Agilent Technologies

 • 1
 • Συντάχθηκε 01-10-2020 14:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την επισκευή Οργάνου Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματογραφίας Μάζας της εταιρείας Agilent Technologies της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  09.10.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Γιώτα Τσιτωνάκη


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 06-10-2020 11:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο/η Tsitonaki Panagiota έγραψε:

  Επισυνάπτεται νέα διορθωμένη Πρόσκληση και με νέα προθεσμία υποβολής προσφορών

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την επισκευή Οργάνου Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματογραφίας Μάζας της εταιρείας Agilent Technologies της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  12.10.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Γιώτα Τσιτωνάκη

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012