Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια έντυπων βιβλίων, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-10-2020 14:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια έντυπων βιβλίων (ξενόγλωσσων και ελληνικών), για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 29.10.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Σοφία Τρακάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012