Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Λεωνίδα Κωτούλα, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-10-2020 13:06 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 29/10/2020 12:30
  Λήξη: 29/10/2020 13:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο:   Λεωνίδας Κωτούλας

  Αριθμός Μητρώου:     2017019014

   

  Θέμα

  Ανάλυση επικινδυνότητας επισφαλών καταστάσεων κατά την αφαιροτοποθέτηση μείζονων εξαρτημάτων επί μαχητικών αεροσκαφών

  Risk  assessment  of dangerous  situations  during  the  removal-installation  procedures of  major  parts  in  military  aircraft          

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων:         Θωμάς Κοντογιάννης

  Πρώτο Μέλος:    Βασίλης Μουστάκης

  Δεύτερο Μέλος: Αριστομένης Αντωνιάδης

   

  Περίληψη

  Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί ανάλυση επικινδυνότητας δύο εργασιών επί του αεροσκάφους F-16 Blk 52+. Οι εργασίες αυτές είναι η αφαιροτοποθέτηση σύμμορφων δεξαμενών και αεροκινητήρα . Πρόκειται για εργασίες μείζονων εξαρτημάτων, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα εκτέλεσης σε μια Πολεμική Μοίρα. Εξαιτίας της φύσης των εργασιών κάθε σφάλμα επί του αεροσκάφους είναι δυνατόν να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς προσωπικού, ακόμα και θάνατο πέρα από την αναμενόμενη φθορά ή καταστροφή του υλικού. Αυτός είναι και ο λόγος που οδήγησε στην επιλογή των συγκεκριμένων εργασιών, ώστε να αναλυθούν οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση τους και να αποτραπούν τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις.

  Τρεις είναι οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία για την ανάλυση επικινδυνότητας των επισφαλών αυτών καταστάσεων, α) η ιεραρχική ανάλυση εργασιών, β) η τεχνική των δέντρων αστοχιών και γ) τα διαγράμματα τύπου bow tie. Θα παρουσιαστούν μέσω διαγραμματικής απεικόνισης και θα αναλυθούν οι κίνδυνοι που εγκυμονούν κατά την εκτέλεση των εργασιών επί του αεροσκάφους, επίσης οι αιτίες – απειλές, οι οποίες εάν συμβούν ενεργοποιούν τους κινδύνους, καθώς και οι επιπτώσεις που επιφέρει ο κάθε κίνδυνος. Επιπλέον, θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση όλων των ενδιάμεσων φραγμών, οι οποίοι αφενός μπορούν να εμποδίσουν την εμφάνιση των απειλών και αφετέρου εάν προκύψει κάποιος κίνδυνος είναι δυνατόν να μετριάσουν τις ανεπιθύμητες καταστάσεις των επιπτώσεων.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος:             29/10/2020

  Ώρα:                       12:30

   

  Χώρος Εξέτασης  Join Zoom Meeting / Meeting ID: 829 0671 9500 / Password: 410621
  https://tuc-gr.zoom.us/j/82906719500?pwd=dDBSUWlWT2pMbHhpRnlnSHhiZkRBZz09

    • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012