Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την επισκευή Οργάνου Μέτρησης ολικού οργανικού άνθρακα του οίκου Shimadzu

 • 1
 • Συντάχθηκε 03-12-2020 11:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την επισκευή Οργάνου Μέτρησης ολικού οργανικού άνθρακα του οίκου Shimadzu της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  07.12.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Γιώτα Τσιτωνάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012