Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 05-08-2022 11:25 05-08-2022 11:25
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ ή Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών Π.Ε για τρείς (3) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82269. 05-08-2022 08:33 05-08-2022 08:33
Αποδοχή αιτήματος για μη σύναψη σύμβασης - αρ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4900/28-02-2022 - Κήρυξη διαδικασίας ως άγονης 04-08-2022 11:30 04-08-2022 11:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Διπλωματούχο Μηχανικό Πληροφορικής ή Πτυχιούχο Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491. 04-08-2022 09:31 04-08-2022 09:31
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14016/2022 Πρόσκλησης - Θέση: 1η ΚΕ ΕΛΚΕ 82572. 03-08-2022 13:50 03-08-2022 13:50
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13353/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516. 03-08-2022 11:57 03-08-2022 11:57
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάαεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13689/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485. 01-08-2022 14:39 01-08-2022 14:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις διδασκόντων με σύμβαση για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 29-07-2022 16:34 29-07-2022 16:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82104. 29-07-2022 12:12 29-07-2022 12:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23, Σχολή ΜΗΧΟΠ 27-07-2022 15:03 27-07-2022 15:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999. 14-07-2022 10:39 14-07-2022 10:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 13-07-2022 10:34 13-07-2022 10:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82561. 11-07-2022 10:45 11-07-2022 10:45
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11393/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82189. 05-07-2022 08:45 05-07-2022 08:45
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11256/24-05-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82255. 04-07-2022 12:11 04-07-2022 12:11
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012