Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση τεχνικής υποστήριξης συνεδρίου "Ενετικά Νεώρια Χανίων" Έρευνα και τεκμηρίωση Κ.Ε ΕΛΚΕ 82352.

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-10-2021 14:47 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ –ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΡΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ», με επιστημονικά υπεύθυνo τoν Καθηγητή κ. Σκουτέλη Νικόλαο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82352, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση τεχνικής υποστήριξης συνεδρίου "Ενετικά Νεώρια Χανίων" Έρευνα και τεκμηρίωση Χανιά, 22-23-24/10/2021, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας. 

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Έως και την Παρασκευή 22η/10/2021 και ώρα 11:00 π.μ.
  Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012