Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γαλανάκη Μανούσου, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-05-2022 11:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 26/05/2022 10:00
  Λήξη: 26/05/2022 11:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

  Αριθμός Μητρώου: 2014010070

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Έλεγχος οριζόντιας ταλάντωσης ανελκυστήρων υψηλής ταχύτητας.

  Τίτλος στα Αγγλικά: Control of horizontal vibration at high velocity lifts.

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: κ. Γεώργιος Σταυρουλάκης

  Πρώτο Μέλος: κ. Ιωάννης Μαρινάκης

  Δεύτερο Μέλος: κ. Νεκτάριος Χαιρέτης

   

  Περίληψη Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Σε ανελκυστήρες υψηλής ταχύτητας η ασυμμετρία στην κατανομή του φορτίου και μικρές ατέλειες κατά την κατασκευή οδηγούν σε ενοχλητικές οριζόντιες ταλαντώσεις κατά τη λειτουργία τους. Με τη χρήση ελέγχου είναι δυνατή η μείωσή τους. Η παρούσα εργασία αναλύει ένα μοντέλο το οποίο παρουσιάζει την ασυνέπεια-απόκλιση μεταξύ της ταλάντωσης του θαλάμου και του πλαισίου του θαλάμου και της οριζόντιας ταλάντωσης των στηριγμάτων (οδηγοί Rail) στην πραγματική λειτουργιά ενός ανελκυστήρα. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε ένας έξυπνος ελεγκτής μείωσης κραδασμών ασαφούς νευρωνικού δικτύου στην Μatlab, ο οποίος βασίστηκε στο μοντέλο Μamdani. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει εάν ο έξυπνος ελεγκτής απορρόφησης κραδασμών μειώνει αποτελεσματικά την οριζόντια ταλάντωση των ανελκυστήρων υψηλής ταχύτητας.

   

   Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: 26/5/2022 Ώρα: 10:00 π.μ.  

  Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/98134706875?pwd=R3l4eGROQXJGRWpMays0dmxxa1FpQT09 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012