Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Νικάκη Αννας - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-05-2022 16:00 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 01/06/2022 18:00
  Λήξη: 01/06/2022 19:00

  Ονοματεπώνυμο:Άννα Νικάκη

  Τίτλος:Σχεδιασμός Υβριδικών περιβαλλόντων για gaming 
  Title:Designing Hybrid Environmets for gaming 

  Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, 
  18.00 μμ

  Εξεταστική Επιτροπή

      
   Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
  Καθηγητής Παναγιώτης Παρθένιος    
  Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Ρότσιος


  Περίληψη

  Η διπλωματική εργασία διερευνά τον τρόπο προσομοίωσης του gaming σε Υβριδικά περιβάλλοντα. Τα παιχνίδια ανάλογα με τον χαρακτήρα της αποστολής τους και των δράσεων των παιχτών χωρίζονται σε κατηγορίες, οι οποίες επιλύονται χωρικά ως αποτέλεσμα ενός παραμετρικού συστήματος . Από την μελέτη των δράσεων και των  κινήσεων του παίχτη , σε συνδυασμό με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα στοιχεία του περιβάλλοντος του εικονικού κόσμου δημιουργείται μια λίστα από συνθήκες και στοιχεία προς προσομοίωση .  Στη συνέχεια συντίθενται ως μηχανισμοί που συμπεριλαμβάνονται αναλόγως σε κάθε χωρική επίλυση. Μελετάται  ακόμη με λεπτομέρεια ο τρόπος προσομοίωσης του παιχνιδιού Xing and the Land beyond  και ο προσδιορισμός των κατασκευαστικών απαιτήσεων.  Στόχος αποτελεί η δημιουργία εμπειριών μέσα απο το συνδιασμό του εικονικής δράσης και της φυσικής διάδρασης.


    • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012