Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Κολυβάκη Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-10-2022 15:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 14/10/2022 11:00
  Λήξη: 14/10/2022 12:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο: Κολυβάκης Ιωάννης

  Αριθμός Μητρώου: 2013010141

   

  Θέμα

  Τεχνοοικονομική Ανάλυση Κατασκευής Διαχείρισης Χρήσης Σύγχρονης Θερμοκηπιακής Μονάδας

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων, Καθηγητής

  Πρώτο Μέλος: Κονσολάκης Μιχαήλ, Καθηγητής

  Δεύτερο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής

   

  Περίληψη

  Στην παρούσα διπλωματική θα γίνει μελέτη για την κατασκευή, την χρήση και την εκμετάλλευση μιας σύγχρονης θερμοκηπιακές μονάδας. Αρχικά θα γίνει μια μικρή ιστορική αναδρομή για το πως δημιουργήθηκε το θερμοκήπιο τα πρώτα χρόνια, θα παρουσιαστούν κάποια στατιστικά στοιχεία για τα θερμοκήπια τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Έπειτα θα γίνει διαχωρισμός των θερμοκηπίων ανάλογα τον τύπο και το είδος κατασκευής. θα αναλυθούν διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σαν υλικό κάλυψης με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Στο 4ο κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση των κύριων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και πως μπορούν αυτά να ρυθμίσουν τις συνθήκες στο εσωτερικό του. Παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρία για τις μεθόδους που επιλέχθηκαν ώστε να υπολογιστούν οι ενεργειακές ανάγκες τόσο σε θέρμανση όσο και σε ψύξη και αερισμό. Και τέλος θα γίνει μελέτη περίπτωσης για ένα στρέμμα θερμοκηπίου στην περιοχή της Ιεράπετρας θα υπολογιστούν αναλυτικά τα κόστη και τα έσοδα και θα γίνει αξιολόγηση της επένδυσης με βάση ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες και θα γίνει ανάλυση ευαισθησίας της επένδυσης.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/10/2022

  Ώρα: 11:00

   

  Χώρος Εξέτασης

  Αίθουσα: Ηλεκτρονική παρουσίαση Κτίριο: https://tuc-gr.zoom.us/j/93625243574?pwd=cHVUOHlBS2ZRTFlobzJVZVFqK2hOdz09 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012