Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23639/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Θέση 1 Κ.Ε. 82489 18-01-2022 12:13 18-01-2022 12:13
Αποδοχή παραίτησης του με αρ. πρωτ. πρότασης 14004/03-08-2021 υποψηφίου για διδασκαλία των μαθημάτων του επ. πεδίου «Πληροφορική» - Πρόσκληση επόμενου κατά τον πίνακα κατάταξης υποψηφίου 18-01-2022 11:45 18-01-2022 11:45
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για την θέση νο 2 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23606/2021 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82291. 18-01-2022 08:31 18-01-2022 08:31
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης θέσης νο 1 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23606/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82291. 17-01-2022 14:50 17-01-2022 14:50
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22629/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82531 17-01-2022 14:48 17-01-2022 14:48
Προκήρυξη μέλους Δ.Ε.Π. στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 13-01-2022 15:02 13-01-2022 15:02
Σχολή ΜΠΔ_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, για εαρινό εξάμηνο 11-01-2022 14:00 11-01-2022 14:00
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 20732/16-11-2021 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82418. 29-12-2021 15:26 29-12-2021 15:26
Προκηρύξεις δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο Πολυτεχνείο Κρήτης 29-12-2021 13:45 29-12-2021 13:45
Προκήρυξη 1 θέσης ΙΔΟΧ, ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτή, χρονικής διάρκειας 8 μηνών 29-12-2021 11:22 29-12-2021 11:22
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22315/2021 πρόσκλησης Κ.Ε. 81800 23-12-2021 14:49 23-12-2021 14:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για δώδεκα μήνες με διπλωματούχο Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82351. 23-12-2021 13:27 23-12-2021 13:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έντεκα (11) μήνες με πτυχιούχο Ψηφιακών Συστημάτων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516. 23-12-2021 11:55 23-12-2021 11:55
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22055/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81552. 23-12-2021 09:35 23-12-2021 09:35
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21494/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516. 23-12-2021 08:52 23-12-2021 08:52
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012