Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Ορθή Επανάληψη - Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3243/2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη (5) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82561. 30-03-2023 13:42 30-03-2023 13:42
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3705/2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82398. 29-03-2023 11:09 29-03-2023 11:09
Απόσπασμα έγκρισης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4873/20-02-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82356. 28-03-2023 11:53 28-03-2023 11:53
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (5) συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την Κυκλική Οικονομία και τη Βιοικονομία - AMOCEAB», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82778. 24-03-2023 10:07 24-03-2023 10:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για την παροχή διδακτικού έργου στα πλαίσια του Ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Sustainable Engineering and Climate Change" ΚΕ ΕΛΚΕ 82658. 15-03-2023 07:59 15-03-2023 07:59
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1658/2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ ΚΕ ΕΛΚΕ 82640. 13-03-2023 11:32 13-03-2023 11:32
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4404/2023 Πρόσκλησης για την διδασκαλία των μαθημάτων του επ. πεδίου "Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας" της Σχολής ΗΜΜΥ ΚΕ ΕΛΚΕ 82635. 10-03-2023 12:42 10-03-2023 12:42
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1671/18-01-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82617. 10-03-2023 11:41 10-03-2023 11:41
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3370/2023 πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου με Πτυχιούχο Νομικής ΚΕ ΕΛΚΕ 82561. 07-03-2023 11:40 07-03-2023 11:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για δώδεκα (12) μήνες ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 03-03-2023 13:01 03-03-2023 13:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 03-03-2023 08:13 03-03-2023 08:13
Πρόσκληση Πλήρωσης της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-03-2023 13:12 01-03-2023 13:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης για δεκαοκτώ (18) μήνες με Μεταδιδάκτορα ΚΕ ΕΛΚΕ 82549. 01-03-2023 10:06 01-03-2023 10:06
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 3430/03-02-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (1) θέση Χημικού Μηχανικού Υπ. Διδάκτορα ΚΕ ΕΛΚΕ 82549. 28-02-2023 09:47 28-02-2023 09:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πρόγραμμα EURECA-PRO/ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή ΚΕ ΕΛΚΕ 82358. 24-02-2023 11:30 24-02-2023 11:30
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012