Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου για την προκήρυξη των επαναληπτικών Πρυτανικών Εκλογών

 • 1
 • Συντάχθηκε 18-10-2010 10:37 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Σας κοινοποιούμε την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου υπ΄αριθμ 328/15.10.10 για την προκήρυξη των επαναληπτικών Πρυτανικών Εκλογών.

  Ο Πρύτανης

  Καθηγητής Ι. Γρυσπολάκης

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012