Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ψηφίσματα 65ης Συνόδου Πρυτάνεων

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-10-2010 12:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Στα συνημμένα αρχεία υπάρχουν τα εξής ψηφίσματα της 65ης Συνόδου Πρυτάνεων


  ΨΗΦΙΣΜΑ 1 - ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.pdf
  Σχετικά με το κείμενο διαβούλευσης για το θεσμικό πλαίσιο για το δημόσιο Πανεπιστήμιο

  ΨΗΦΙΣΜΑ 2 - ΧΑΡΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ.pdf
  Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών και του Κώδικα Δεοντολογίας στην Πρόσληψη των Ερευνητών

  ΨΗΦΙΣΜΑ 3 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ.pdf
  Σχετικά με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που εκκρεμούν στο Υπουργείο

  ΨΗΦΙΣΜΑ 4 -ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ.pdf
  Σχετικά με το υπό προκήρυξη πρόγραμμα για μεταδιδάκτορες ερευνητές

  ΨΗΦΙΣΜΑ 5 - ΕΛΚΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.pdf
  Σχετικά με τις νέες Ρυθμίσεις Οικονομικής Διαχείρισης των Ν.Π.Δ.Δ.

  ΨΗΦΙΣΜΑ 6 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.pdf
  Σχετικά με την υποχρεωτική παράδοση των πανεπιστημιακών αυτοκινήτων

  ΨΗΦΙΣΜΑ 7 - ΣΕΑΒ.pdf
  Σχετικά με τη χρηματοδότηση των συνδρομών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012